Om (M)oss: Familien Sibbern gjennom 300 år

Arrangementsinformasjon

Sibbern-familien, hjemme på Værne kloster og Carlberg gård - i Christiania og Stockholm. Forfatter Arild Stubhaug har blant annet skrevet biografier om de norske matematikerne Niels Henrik Abel og Sophus Lie, om den svenske matematikeren Gösta Mittag-Leffler, eidsvollsmannen Jacob Aall og statsviteren Stein Rokkan.

moss2020
mossbyindustrimuseum
sibbern
arildstubhaug
om(m)oss
ommoss